Blog

De broederschap van de mens

Geschreven door David

Als correspondent heb ik Emad Takatka voor het eerst ontmoet tijdens een bijeenkomst van het Gastvrij Café in Geraardsbergen op woensdag 21 maart 2018. Tijdens een kort gesprek met Emad bleven enkele woorden hangen. Hij vertelde me dat integratie voor hem een proces van twee richtingen is.

Emad verklaarde zich nader: ‘Wanneer een persoon in een nieuw land komt wonen dan zou die persoon de nieuwe taal, de wetgeving, de sociale en culturele gebruiken moeten leren. Hierdoor kan de nieuwkomer een volledig en productief leven leiden in zijn nieuw land. Maar om het volledige profijt van integratie te realiseren, kan ook het gastland rijker worden door een deel van de kunst, muziek, dans, literatuur, voedsel en ideeën van de nieuwkomer op te nemen.’

We interviewen hem een maand later over zijn ideeën en levensvisie.

Zestien jaar geleden kwam Emad uit Palestina naar België. Emad was in Bethlehem geboren. Op de leeftijd van vijf verloor Emad zijn beide ouders, zijn vader door het Israëlische conflict en zijn moeder als gevolg van een natuurlijke dood. Emad, zijn broer en zus zijn bij hun nonkel opgevoed. Het werd ontzettend moeilijk om een vredig leven in Palestina te leiden. Hierdoor kwam hij naar België, dat reeds goede relaties met Palestina had opgebouwd.

Voor Emad is West-Europa een regio in de wereld waar je zelf kan kiezen wat je wil geloven en denken. Emad (en veel andere vluchtelingen) zijn dankbaar voor deze vrije meningsuiting. Je kan denken wat je wil. Het is ook een veilig land.  Maar dat maakte het zeker niet eenvoudig om de eerste jaren in een vreemd land te leven.

Het eerste jaar was moeilijk en eenzaam. Hij kende niemand en niemand kende hem. Hij verbleef zes maanden in het asielcentrum. Na een lange procedure kwam hij naar Geraardsbergen wonen. Nadien leerde hij intensief de Nederlandse taal. Elke dag ging hij naar school in Aalst en dan naar de avondschool in Geraardsbergen. Vervolgens heeft hij ook nog een administratieve cursus gevolgd in Oudenaarde en een taalcursus in Leuven gestudeerd. Hij studeerde verder in programmatie en leerde werken met het programma Java.

Met andere woorden, Emad heeft hard gewerkt om de taal te leren en een beroepskwalificatie te behalen. Bovendien heeft zijn positieve houding, vooral met betrekking tot de mensen, hem geholpen om nieuwe vrienden te maken tijdens deze periode.

Het was niet zo gemakkelijk om zijn eerste job te vinden om verschillende redenen. Starten is altijd moeilijk en verloopt traag. Uiteindelijk vond hij een job in een winkel in Geraardsbergen. Vervolgens kreeg hij na zes maanden een vast contract om te programmeren. Zijn werk ligt in Sint-Niklaas en hij pendelt elke dag. Zijn hart, zijn vrouw, zijn kinderen liggen hier in Geraardsbergen. Nu heeft hij veel Belgische vrienden. Emad is geïntegreerd. Wanneer je een relatie kan opbouwen met Belgen, gaat het makkelijker. In het begin was er een afstand. Hij maakte contact met de buren, ging naar de bibliotheek of naar het café. Hij was niet verlegen om een spontaan gesprek te starten. Taal is cultuur en ontmoeting.

Nu helpt Emad andere mensen te integreren. Zestien jaar geleden was het aanbod van integratiediensten beperkt voor nieuwkomers uit het buitenland. Nu zijn er veel meer mogelijkheden en activiteiten.  Integratiecursussen bestonden nog niet. Het vrijwilligerswerk van Emad focust zich op het aanbieden van taal aan Arabisch sprekende stadsgenoten. Samen met NT2-leerkracht Nele De Winde installeerde hij het taalprogramma Dardasha in het volwassenenonderwijs Geraardsbergen. Anderstalige studenten kunnen na de les extra Nederlands oefenen in het Open Leercentrum in het volwassenenonderwijs Kisp. Ook heeft hij het computerprogramma aangeboden aan de bibliotheek. Dit meest elementaire programma helpt Arabisch sprekende mensen. Er is een basisniveau waarbij je foto’s  associeert met de Nederlandse tekst.  Na dit basisniveau kan je meer complexere oefeningen maken via een headphone om spreek-en luisteroefeningen in het Nederlands te oefenen. Op het derde niveau kan je teksten lezen en schrijven. HIj heeft deze licenties aangekocht en geschonken.

Emad denkt er ook aan om dit soort programma’s te installeren in scholen voor kinderen van Arabisch sprekende oorsprong. Deze programma’s kunnen helpen tijdens hun eerste schooljaren in België. Kinderen kunnen heel snel van programma’s leren. In het algemeen is het niet zo moeilijk voor kinderen, zei Emad, maar vooral voor Arabische vrouwen is het veel moeilijker om de taal te leren en te integreren. Ik kan alleen spreken vanuit mijn cultuur en persoonlijke ervaring. Deze moeilijkheden zijn er om redenen van cultuur en religieuze achtergrond. Er zijn Arabische vrouwen die kunnen of willen niet alleen buiten komen. Zij kunnen niet alleen naar de bibliotheek gaan.

Wat kunnen we beter doen voor de toekomst?
Emad gelooft dat we niet-geïntegreerde vrouwen kunnen helpen. Zo kunnen we hen aanmoedigen om samen in groep of in huis af te spreken om koffie te drinken en gesprekken te voeren. Met hulp van geïntegreerde vrouwen kunnen ze positieve ervaringen delen over integratie. Vanuit zelfmotivatie komen tot integratie, wat echt veel beter is dan opgelegde integratie.

Emad is lid van de organisatie ‘Welzijnsschakel Geraardsbergen- Sharek’ die helpt met sociale activiteiten in Geraardsbergen. Tijdens een recente bijeenkomst bespraken ze plannen om activiteiten te organiseren zoals voetbal of lopen voor moslimjongeren.

Emad heeft een diepgaande overtuiging dat mensen van alle achtergronden vredig en productief samen kunnen leven. Dit, in combinatie met zijn zeer positieve houding tegenover zijn medemens, helpt hem een belangrijke rol te spelen bij het helpen van anderen om te integreren. Het is belangrijk dat mensen  ‘smelten’ in de omgeving.

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
12 ⁄ 3 =


Close
Close