Blog

Poesjkin Alexandr – De trots van Rusland

Geschreven door Galina Turaeva

Ik wil je graag vertellen over de grootste Russische poëet en schrijver Alexandr Sergeevich Poesjkin. Ik heb deze persoon gekozen omdat ik ervan overtuigd ben dat hij niet alleen in Rusland bekend is maar ook over de hele wereld. Zijn gedichten en werken werden vertaald in meerdere talen. Ik deel met jullie sommige interessante feiten over en gedichten van deze bijzondere persoon.

Alexandr Poesjkin werd geboren op 10 juni 1799 in Moskou. In zijn vroege kindertijd werd hij opgevoed in een intelligente familie en opgegroeid in een literaire omgeving. Je zou kunnen zeggen dat zijn toekomst was voorbestemd.

Zijn eerste gedicht ging naar de drukpers toen Alexandr 15 jaar oud was. Hij was een polyglot en kende veel talen:Frans, Grieks, Duits, Latijn en andere. Zijn moeder had Abessijns-Afrikaanse roots en precies deze roots beïnvloedde zijn humeur, zijn persoonlijkheid en atypisch uiterlijk.

In zijn kindertijd had hij een kinderoppas Arina Rodionovna. Deze vertelde hem volksverhaaltjes die hij later opnieuw herwerkte in een poëtische vorm. Tot op de dag van vandaag worden deze verhaaltjes uit zijn kindertijd gelezen in Rusland en over de hele wereld. Poesjkin had een erg druk maar helaas kort leven. Zoals alle poëten was hij erg emotioneel  en werd hij geraakt door elke onrechtvaardigheid. Door zijn revolutionaire, progressieve gedachten viel hij in schande bij de Keizer en werd in 1820 verbannen naar het Zuiden.Precies daar schreef hij zijn bekende verzen “De Fontein van Bakhchisaray” en “ De Zigeuner” en startte  hij zijn meest significante werk “Evgenij Onegin”  Deze grootse roman heeft hij tijdens 8 jaren gecreëerd en volbracht  in 1831, na zijn terugkomst uit zijn verbanning.En in Kishinev, Moldavië werd hij in een vrijmetselaarsloge geaccepteerd.In 1831 was hij getrouwd met Natasja Goncharova en hadden zij 4 kinderen .Eén van zijn nakomeling woont in België.

Poesjkin had een niet zo mooi uiterlijk en was klein van gestalte. Poesjkin was kleiner dan zijn vrouw en hij schaamde zich hierover. Maar desalniettemin was deze poëet erg geliefd door vrouwen dankzij zijn ongewone charmes. Behalve zijn creativiteit had hij nog twee andere passies: vrouwen en kansspelen. Hij was een fervent gokker en hierdoor raakte hij in de schulden. Dus zijn liefde aan speelkaarten en behoefte aan veel geld spoorden hem aan om poëzie te schrijven en om loon te krijgen en zijn schulden te verminderen.

Poesjkin was een heel sarcastisch persoon, zijn grappen en pesterijen over zijn tijdgenoten leidde vaak tot duellen. Hij heeft deelgenomen aan 29 duels.  Zijn eerst duel had hij toen hij studeerde aan het Lyceum en zijn laatste duel was fataal en dodelijk voor hem. Dit vond plaats op 27 januari 1837 aan de Zwarte Rivier. Hij werd beschoten door de Fransman Dantes. Alexandr Sergeevich gebruikte in zijn gedichten en verzen soms scheldwoorden en vloekte vaak. Maar deze woorden waren taboe en werden vaak gecensureerd door de uitgevers.

 

ALEXANDER POESJKIN

ENKELE GEDICHTEN UIT HET RUSSISCH VERTAALD DOOR ALEIDA G. SCHOT

*

Ik had u lief: die liefde is waarschijnlijk

Diep in mijn ziel nog niet geheel gebluscht,

Maar zij was toch te lang voor u al pijnlijk;

Ik wil u niet ontnemen vreugd’ en rust.

Ik had u lief, maar zweeg, mocht niets verwachten,

Door schroom en soms door ijverzucht verward,

Ik had u lief, zóó innig, zóó vol smachten,

God gev’ u zulke liefde uit een ander hart.

1829.

*

Ik moest mijn wenschen overleven,

Ik het mijn droomen uitgedroomd;

Slechts lijden is mij nog gebleven,

De vrucht van ’t hart waar niets meer woont.

Mijn krans is door de wreede vlagen

Van ’t noodlot in haar bloei verdord;

‘k Doorleef alleen mijn droeve dagen.

En wacht – tot ’t eeuwig duister wordt.

Zoo trilt, verrast door late koude,

A ls gure stormwind fluit en giert,

Een blad dat zich te Iaat ontvouwde

A a n ’t takje dat geen groen meer siert.

1821.

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
3 × 14 =


Close
Close