Blog

De Wereldwijze redactie als sociaal engagement

‘De Wereldwijze redactie’ is een uniek, lokaal integratie- en taalproject.

“Giesbaergske Koleuren Gazette” is een onafhankelijke, vrijwillige, multiculturele burgerbeweging in Geraardsbergen.

Hoe het allemaal begon …
Giesbaergske Koleuren Gazette is -ook door de gekozen naamgeving- een mengvorm van een Gazette en een magazine; daarom noemen we het ook graag een Magazette, een Gazette in magazinevorm. Giesbaergske Koleuren Gazette is gratis online leesbaar op koleurengazette.be

Het project startte met de eerste editie die op 1 januari 2012 gepubliceerd werd op de website. Gedurende vier jaar werd er driemaandelijks een nieuw nummer van de gratis Gazette gepubliceerd, met vrij en onafhankelijk leesvoer. De superdiverse redactiegroep bestond uit een tiental vrijwilligers om mee tekstbijdragen aan te brengen. Onze werking steunt nog steeds op twee pijlers: enerzijds wil de Gazette intercultureel werken door mensen uit alle culturen bij hen thuis, in onze Oost-Vlaamse provinciestad Geraardsbergen, te gaan interviewen en anderzijds wil de Gazette dieper ingaan op transitie in de samenleving op een positieve manier.

Een houding van ‘niet weten’.
Als vereniging werken we intercultureel door in gesprek te gaan met mensen uit alle culturen. Vanuit een houding van ‘niet weten’, zonder oordeel luisteren we naar hun levensverhaal.  Uit deze gesprekken trachten we nieuwe initiatieven en activiteiten te creëren die mensen van alle religies, culturen en leeftijden samenbrengen. We zoeken samen naar een gepaste manier om hen te laten participeren in onze stad.

Erkennen wat is
Vanuit onze werking willen we in onze maatschappij ruimte geven aan levenswaarden zoals ‘tolerantie’, ‘respect’, ‘verdraagzaamheid’ en ‘verbinding’. Dit doen we door eerst te ‘erkennen wat is’, en vanuit deze bewustwording over te gaan tot sociaal engagement. ‘Hoe kan ik een helpend element zijn in onze maatschappij?’

Liefdevol handelen
De Koleuren Gazette is een forum, een kanaal en vaak ook een ontmoetingsplaats waarin sociaal geëngageerde projecten gedeeld worden, zodat mensen geïnspireerd worden of aangezet worden om zich ook samen met ons in te zetten voor maatschappelijke thema’s, conflicten en onrecht. Ieder op zijn manier en eigen mogelijkheden. De Gazette is geen vast gegeven en is telkens in beweging en surft op de golven van maatschappelijke behoeftes. Het wil inpikken op noden en aandacht geven aan wat leeft onder de mensen. Doorheen het jaar organiseren we bottom-up verschillende activiteiten om interculturele dialoog mogelijk te maken, zoals: luistercirkels, een straatfeest ‘Koleurenfeest’, lezingen, een interculturele picknick, een gastvrij café en dit met verschillende partnerverenigingen.

Overgaan tot sociaal engagement en samenwerking: ‘De Wereldwijze redactie’
In juni 2015 brachten anderstalige studenten voor het grote publiek, met aanwezigheid van de pers een zelfgeschreven toneelstuk ‘Het Tussendoortje’ uit. Naast het toneelstuk, kwam ook het idee om een redactiegroep met de naam ‘De Wereldwijze redactie’ op te starten. De eerste editie (Gazette 18 – Editie Lente 2016) was meteen een groot succes.Deze redactie maakt sinds 2015 ook deel uit van onze vrijwillige werking en is een lokaal integratie- en taalproject i.s.m NT2-studenten uit richtgraad 3 en 4 van het volwassenenonderwijs Kisp in Geraardsbergen.  De redactie staat ook open voor vrije studenten en stagiaires zodat ook (freelance) schrijvers, kunstenaars, geïnteresseerden zich kunnen engageren om teksten te schrijven in het Nederlands. Zo ontstaat een wekelijks ontmoetingsmoment tussen verschillende stadsgenoten en krijgen we elk jaar een multicultureel nieuw samengestelde redactiegroep. Met de nodige taalbegeleiding geven we het woord aan volwassenen met een migratieachtergrond. Dit zorgt net voor een unieke samenwerking waarbij net de meertaligheid en diversiteit in ideeën, visies en schrijfstijlen een grote troef is voor dit project.  Er is een open werking waarbij elke deelnemer zelf bepaald wat hij of zij wil bijdragen en op welke manier. We publiceren deze artikels, poëzie, columns, kortverhalen en interviews op onze blog. Als vereniging geven we feedback en geven taalbegeleiding i.s.m NT2-leerkracht Nele De Winde. De interactie en uitwisseling tussen de redactieleden staat hierbij centraal. De groep bestaat uit mensen uit Kirzigië, Brazilië, Mexico, Syrië, Kameroen, Congo, Eritrea, Portugal, China, Polen, Armenië, Schotland, Finland, Spanje, Filipijnen, Marokko, Kazachstan, Rusland, Iran en vele andere landen. Er ontstaat vaak een hechte vriendschapsband tussen de redactieleden, aangezien we gedurende enkele maanden wekelijks samenkomen en diverse thema’s bespreken. Via de blog en sociale media hopen we een divers lezerspubliek aan te spreken en te bereiken.

https://www.koleurengazette.be/wp-content/uploads/2018/04/GAZETTE_18.pdf

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
23 × 9 =


Close
Close