Blog

Stadsateliers in Geraardsbergen

Stad van de Toekomst ikv 950 jaar Geraardsbergen

Net voor het jaareinde organiseert Stad Geraardsbergen een reeks van vier stadsateliers, onder de naam ‘Stad van de Toekomst’, met vier specialisten terzake, die dat thema elk vanuit hun eigen discipline komen toelichten: achtereenvolgens zijn dat Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck, mobiltiteitsexpert Kris Peeters, prof. Em. stedelijke planologie Eric Corijn (VUB) en prof. waterbouwkunde Patrick Willems (KUL).

De spreekavonden gaan telkens door in de hal van het Stadhuis op de Markt van Geraardsbergen, onder het luikend oog van de stadsreuzen die er steeds staan opgesteld.

Vorige maandag had het eerste stadsatelier plaats. Met een vijftigtal mensen namen we plaats rond de grote, nagelnieuwe maquette van de stad: ze toont een circulair gevormde stad, in en rond de glooiende heuvel bij de Dender. De maquette is modulair aanpasbaar aan de wensen van de mensen. Want zo heet het: op elk van deze voordrachten staat de inbreng van de burger voorop.
Ook opvallend aanwezig was de garde jonge architecten die met frisse, hedendaagse ideeën werk wil maken van een duurzame, leefbare stad a/d stroom.

Na een korte inleiding door burgemeester Guido De Padt, stak de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck meteen van wal. Zoals het zijn gewoonte is, bleef hij ook nu hameren op de noodroep van klimaat en milieu: we moeten het dringend anders gaan doen en weer meer ruimte geven aan de natuur. Anders zijn we verloren. Hij windt daar geen doekjes om.
Dat we in Vlaanderen met slechts 6% natuurgebied bij de allerlaagste van Europa horen. En dat autorijders in de zomer niet meer klagen over teveel vliegen op de voorruit: meer dan de helft van onze insecten is al uitgeroeid.
Om in te gaan op zijn discipline had hij het uiteraard over ons ruimtebeslag, dat mijlenver staat van wat wenselijk en leefbaar is.

Van Broeck is niet negativistisch: hij haalt zijn toehoorders met grappige zinsnedes uit hun lijdzaam aanhoren van eigen fouten. Bovendien bezit hij de kunst van het woord: naast een onuitputtelijke feitenkennis, draagt hij steeds een verzameling grappige kwinkslagen aan, die de ernst van de zaak in feite enkel versterken. Maar dat heeft de luisteraar niet meteen door; die kan dan even opgelucht ademhalen. Om daarna weer met blozende wangen een vervolg van scheefgelopen wet- en leefregels te aanhoren.

Na een korte pauze volgde een vragenronde in het publiek. De moderator van dienst verzamelde een zevental vragen: ze kwamen eerst van de aanwezige stadsambtenaren en vervolgens ook van geïnteresseerde burgers. Op elk van de vragen ging Van Broeck duchtig en gebald in, zoals alleen hij dat kan, met een onderbouwde positieve noot.
Vanuit de stadsdienst Economie kwam een vraag hoe om te gaan met de ketenwinkels die zich de voorbije jaren ook in Geraardsbergen op de stadsrand vestigden. In zijn antwoord was de Bouwmeester heel direct: ‘Die moet je niet sparen. Zorg dat ge daar zo rap mogelijk vanaf geraakt. Belast ze zoveel mogelijk zodat ze zelf weggaan. Want die ben je beter kwijt dan rijk.’ Hij onderstreepte dat er niets aan is om in zulke lege dozen te gaan winkelen. Ketens hebben volgens hem niet de minste meerwaarde te leveren. ‘Als ik ga winkelen, wil ik na de schoenwinkel in een gezellige koffiebar langsgaan, om er mijn krant te lezen of een gezellig praatje te maken. Enkel een stadscentrum kan zulke combinatie van activiteiten bieden. Ketenwinkels doen net het omgekeerde: ze halen de ziel uit het leven en gijzelen klanten in steriele dozen.’
Als afsluiter nodigde hij het stadsbestuur vriendelijk uit om een Bouwmeester-scan te laten uitvoeren -die is er speciaal voor steden van deze omvang, het is niet duur en kan zelfs in verschillende formules, voegde hij opgewekt adviserend toe. Want hij ziet terecht opportuniteiten voor onze kleine(re) stad in de nodige transitie: ‘In een stad als deze kunnen duurzame plannen eigenlijk makkelijker uitgeschreven en gerealiseerd worden’, was zijn slotbetoog.

Het was beslist een boeiende denk-avond over de troeven van onze stad/gemeente. Hopelijk kan het ook stadsbestuur Geraardsbergen verder inspireren -aan goesting van burgers om mee te denken/werken was er in ieder geval geen gebrek.

Het is in ieder geval uitkijken naar de volgende stadsateliers. De reeks past trouwens in de viering ‘950 jaar Geraardsbergen’ en voegt aan het feest van het verleden tevens een blik op de toekomst.
Vanavond heeft al het volgende atelier plaats, met mobiliteitsexpert Kris Peeters, over een ‘automatige stad’, zoals hij dat zo slim omschrijft.
Het is een niet te onderschatten werkthema, niet in het minst in het kader van het pas gepubliceerde Klimaatplan van Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Want volgens de metingen in die publicatie staat transport/vervoer op de tweede plaats voor de uitstoot van CO2. Op mobiliteitsvlak kan een meer duurzaam gedrag dus best een flinke impact hebben. Ook in deze regio.

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
48 ⁄ 24 =


Close
Close