Sin categoría

Lezen is geweldig!

Twintig jaar geleden werkte ik op het gebied van communicatie van een overheidsinstelling in Mexico. Op een dag ging ik naar een Child Development Centre voor meisjes en jongens onder de 6 jaar omdat ik een script moest schrijven over de impact van de eerste jaren van het leven. Met mijn collega ging ik naar elke klas om de schooldynamiek te observeren en de meest interessante onderwerpen te selecteren.

Die dag had ik mijn camera bij me en ik herinner me dat ik probeerde de beste beelden vast te leggen, mijn evenwicht te bewaren en niet te vallen. Plots verloor ik mijn concentratie. Iemand had mijn broek strak aangetrokken om aandacht te vragen, met haar kleine hand nam ze me mee naar de grond om voor haar te gaan zitten. Plotseling werd ik een andere toeschouwer en zag ik een wonder.

Het meisje nam een boek en maakte een knipoog die me het begin van een verhaal vertelde. Pagina voor pagina vertelde ze me met gebarentaal een Walt Disney-verhaal. Zij beschreef elk detail voor mij. Uiteindelijk heeft ze mijn handen genomen om het beeld te reconstrueren van twee felines die affectie uitdrukken, zoals The Aristocats, titel van het verhaal. In minder dan 10 minuten werd ik ondergedompeld in haar verhaal, diep ontroerd en verbaasd omdat mijn verhalenverteller een 4-jarig meisje was met gedeeltelijke doofheid en in haar geval sprak ze bijna niet. Dus deze ervaring stelt me in staat om in het kort uit te leggen waarom lezen belangrijk is.

Wanneer we als mensen leren lezen, ontwikkelen we zowel mondelinge als schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden die ons in staat stellen nieuwe woorden te leren kennen en grammatica te leren. Zo kunnen we onze meningen beter uiten en onze sociale vaardigheden verbeteren omdat we effectief met anderen communiceren.

Lezen stelt ons in staat te weten wat ons omringt en daarom geeft het ons identiteit. We kunnen weten wat onze sociale en culturele context is, waar we wonen, waar we naartoe gaan, wat onze geschiedenis is. Met meer informatie hebben we grotere alternatieven en betere oplossingen om te leven.

Lezen brengt ons dichter bij onze taal en stelt ons in staat om andere talen te leren kennen als we dat willen, ons onder te dompelen in nieuwe werelden en contact te hebben met ideeën en opvattingen die ons verrijken.

We ontwikkelen creativiteit, we hebben inspiratie en we vergroten onze verbeelding. Lezen is recreatie, we worden afgeleid door te leren, we verminderen  onze dagelijkse stress en we kunnen ontspannen. We zijn met onszelf en de wereld die we in onze geest fantaseren en creëren.  We ontmoeten elkaar en we verliezen onszelf, ja, omdat we een werk van introspectie doen dat waarneming en reflectie stimuleert. Wanneer we lezen over herinneringen en ervaringen die ons confronteren, komen soms onze gevoelens zoals vreugde, verdriet, liefde of angst vrij. Het is als een virtual reality-spel, omdat we in onze hersenen recreëren wat we aan het lezen zijn.

Als we lezen werken we met een van de belangrijkste instrumenten van ons lichaam: de hersenen, omdat het helpt het cognitieve potentieel te behouden en de verschijning van ziekten van het zenuwstelsel, zoals dementie en de ziekte van Alzheimer, tegen te gaan. Het bevordert ook de concentratie, het vermogen om de linker hemisfeer te analyseren en uit te oefenen die spraak, herinneringen en geheugen coördineert.

Momenteel is de economische investering om te lezen verminderd, nog meer in vergelijking met de vele voordelen ervan. Misschien zijn sommige boeken duur, maar er is altijd de mogelijkheid om naar een bibliotheek te gaan, deel te nemen aan een leescirkel, om een boek in bruikleen te vragen (zolang we het terugbrengen), een goedkopere editie aan te schaffen of om hulp te vragen in de digitale wereld.

Evenmin vereist het een bepaalde leeftijdsgrens, sociaaleconomische status, religieuze overtuiging of seksuele voorkeur. We zullen altijd een publicatie vinden over het onderwerp waarin we geïnteresseerd zijn. Er zijn boeken over alle smaken en alle gelegenheden. De mogelijkheid kunnen nog groter zijn, want we kunnen onze boeken, artikelen en theorieën delen met elkaar, een band met anderen leggen (en het een paar keer oneens zijn).

Lezen zorgt ervoor dat we empathie ontwikkelen, soms ontwaken we een of andere haat in ons hoofd. Maar altijd maakt het ons menselijker, omdat we kunnen reflecteren over de ander, we kunnen even in de schoenen staan van helden of slachtoffers en meevoelen met hen.

Uiteindelijk is onderwijs een onvervreemdbaar recht voor alle mensen … maar ook lezen. Lezen maakt ons sterker en maakt ons tot betere mensen. Het stelt ons in staat om een vrije samenleving op te bouwen en elkaar als mensen te zien. Het geeft ons identificatie, gelijkheid en billijkheid omdat we samen onwetendheid bestrijden.

José Martí, een Cubaanse denker citeert: “Er zijn drie dingen die ieder persoon tijdens zijn leven zou moeten doen: een boom planten, een kind krijgen en een boek schrijven.” Ik voeg er respectvol aan toe, leer iemand te lezen … het maakt niet uit in welke taal.

Cynthia Ruiz

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
23 + 13 =


Check Also

Close
Close
Close