Sin categoría

‘Met passie aan het werk’

Khalil Abdulrahman interviewt zijn coördinator Robin Ronsyn van vzw De Kleppe.

Wie is Robin Ronsyn en hoe sta je in het leven?
‘Ik ben iemand die van zijn leven geniet, vooral van de kleine dingen in het leven. Ik ben iemand die wel sterk geëngageerd is en me inzet voor veel goede doelen om onze maatschappij te verbeteren.’

Wat betekent de Kleppe voor jij?
‘Voor mij betekent het heel veel. Het wordt een belangrijk element in mijn leven. Dat is natuurlijk omdat ik de persoon ben die de Kleppe mee opgestart heeft samen met de vzw De Overmolen en veel vrijwilligers. Ik heb de eerste stappen gezet om een nieuwe Kleppe te kunnen openen.  Het is nu een vakantiecentrum met tuin en een plaats voor sociale tewerkstelling voor mensen met autisme. Dus ik heb daar heel veel tijd en werk ingestoken, zeker de eerste jaren. Ik werk hier al zo’n 4,5 jaar en tijdens de eerste drie jaren werkte ik enorm hard om alles te kunnen realiseren, dus het is voor mij veel meer dan een job.’

Wat zijn jouw levensdoelen? Waar zie jij jezelf over enkele jaren?
‘Ik heb vorig jaar een dochtertje gekregen. Ik wil gelukkig zijn met met mijn gezin en genieten van de kleine dingen in het leven samen met hen.Voor de rest ik wil blijven werken op dezelfde manier en me engageren voor goede doelen en nieuwe initiatieven mee werder uitwerken.’

Wat zijn de moeilijkheden in jouw job als een coördinator?
‘De grootste moeilijkheid en vooral uitdaging is het financiële. De kleppe is een sociale organisatie die niet gesubsidieerd is door de overheid.  Heel veel mensen kunnen het niet geloven dat we geen subsidies krijgen voor het personeel en onze dagelijkse werking. Dat maakt het heel moeilijk omdat we onderbemand zijn op vlak van vast personeel. Vast personeel is financieel niet haalbaar. Daarom moet ik als coördinator samen werken met heel veel vrijwilligers en ook met heel veel mensen die in een sociale tewerkstelling zitten. Zij krijgen hier de kans om één tot anderhalf jaar te werken. Dat is een beperkte tijd en het is vaak jammer omdat we mensen die het werk heel goed kunnen, na dit contract De Kleppe moeten verlaten. Vervolgens moeten we dan opnieuw mensen van bij het begin opleiden. Een andere moeilijkheid, maar eerder een sterk punt en een uitdaging is dat wij heel inclusief werken en een heel diverse groep zijn. We werken met mensen met verschillende migratieachtergronden, maar ook mensen met diversie werk- en studieachtergronden. Een mix van mensen.’

Waarom heb jij voor de kleppe gekozen?
‘Enkele jaren geleden stond hier dit klooster leeg en zocht de koepel ‘vzw De Overmolen’ een oplossing en wilden zij dit gebouw verbouwen om er een professionele werking van te maken met een vakantiecentrum en groot activiteitenaanbod. UIteraard met een mooie tuin. Daarvoor moesten ze natuurlijk personeel aanwerven zoals:  een coördinator en een interactie begeleider. Ik ben ingegaan op deze sollicitatie. Ondanks de financiële moeilijkheden en werkdruk van dit project,  heb ik dit gezien als een uitdaging. Het is ons toch gelukt samen met de grote ploeg vrijwilligers. Ik koos voor dit project omdat ik heel sterk achter de doelstellingen en de visie stond. Het is een job in mijn eigen streek en omdat ik zelf een netwerk heb, kon ik een vrijwilligerswerking opstarten. Mijn ervaringen en interesses komen samen in deze job.’

Is er nog ruimte voor vrije tijd?
‘Vroeger deed ik veel vrijwilligerswerk maar het is verminderd toen ik mijn dochtertje kreeg. Ik maak nu veel meer tijd vrij voor mijn gezin. Ik ben de voorzitter van de vzw De Reuzengilde. Ik ben een reuzendrager en doe de coördinatie van deze werking. Dat is momenteel mijn belangrijkste hobby. Ik investeer ten minste één avond of één dag per weekend in deze verenging. Ik probeer ook tijd vrij te maken voor vrienden en familie. Soms probeer ik nog wat te sporten, maar dat lukt niet altijd.’

Artikel geschreven door Khalil Abdulrahman

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
6 × 9 =


Close
Close