Sin categoría

‘Leef met respect voor omgeving en medemens’

Erika Esteban had op een zomerse dag een mooi interview met Micheline Van der Stricht.

Micheline Van der Stricht is educator bij De Helix. De Helix is een Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu.Het centrum organiseert, stimuleert en ondersteunt educatie en vorming m.b.t.
milieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Het ontwikkelt innoverende educatieve producten en methodieken voor diverse doelgroepen. De Helix is een uitnodigendenankerplaats voor al wie ijvert voor een duurzame samenleving. Het wil een stimulans zijn voor al wie begaan is met natuur en milieu. Het centrum wil je dichter bij de natuur brengen en je op een boeiende en creatieve manier
aanzetten tot milieuvriendelijk en duurzaam gedrag.

Wat kunnen we in De Helix vinden?
Micheline: ‘Binnen in het centrum kunnen we verschillende expo´s en tentoonstellingen zien rond milieu en gezondheid, rond bepaalde milieufactoren en onze dagelijks handelingen welke een invloed hebben op het milieu en op de mensen zelf. We stellen ons vragen zoals: Wat is stilte?, Wat is lawaai en geluid? Welke invloed heeft deze op onze gezondheid? Wat is luchtkwaliteit en lichtkwaliteit?  Buiten is er een educatieve tuin met verschillende stopplaatsen en infoborden rond waterzuivering, zo er is een bijen- en insectenhotel. Deze infoborden geven informatie over  verschillende zaken die de mensen ook kunnen doen om  hun eigen tuin duurzamer te maken.’                         

Waarom is het interessant om naar de Helix te komen?
Micheline: ‘De bezoekers krijgen heel veel info rond milieufactoren die ons leven sterk beïnvloeden. Onderwerpen om duurzamer te leven, zijn belangrijk voor ons als mensen. De expo´s zijn altijd gemaakt op het niveau van jongeren van ongeveer 15 jaar zodanig dat volwassen het ook kunnen begrijpen. Alle informatie wordt op een niveau verteld  zodat iedereen het kan begrijpen en schoolgroepen worden aangemoedigd via educatieve pakketten om ook te komen luisteren. Sommige kinderen weten niet meer vanwaar het eten komt. Zo vertelde ooit een kindje dat chocomelk van een bruine koe komt.’

Welk antwoord krijgen de mensen na het bezoek aan De Helix?
Micheline: ‘Het doel is om na het bezoek de mensen te tonen welke keuzes er zijn en wat de beste en duurzaamste keuze is voor onze gezondheid. Ze komen niet altijd met een specifieke of concrete vraag naar ons centrum, maar krijgen eigenlijk wel antwoorden op de vraag: ‘Leef ik op een duurzame manier?’.De vraag moet altijd eerst van de mensen zelf komen. Als je mensen aanspreekt met ‘Je moet’ of ‘je mag niet’, dan bereik je de mensen niet en het werkt gewoon niet. Na het bezoek blijft er iets hangen en gaan mensen een kleine aanpassing aanbrengen of een duurzame stap nemen.  Door zich te vormen via workshops of rondleidingen denken mensen na. vb. Waarom neem ik niet de fiets i.p.v. mijn auto. Als we mensen willen opvoeden, moeten we hen voorbeelden aanreiken.’

Hoe is de natuur in België?
Micheline:’België is een klein land met een grote bevolking, vooral in Vlaanderen. Vlaanderen heeft veel
industrie en bewoning. De kwaliteit van ons milieu is slecht en de luchtkwaliteit is zeer slecht. België zit altijd aan de grens van andere landen waardoor er veel luchtvervuiling is. De afgelopen jaren is de waterkwaliteit verbeterd. Het milieu is niet goed en dat is in heel Europa en over de hele wereld. Dat is heel jammer. De natuur vermindert en verdwijnt steeds meer. We moeten zoveel herbebossen want er wordt te veel gekapt. Hopelijk gaat het in de toekomst een beetje verbeteren als de mensen meer bewust worden van het probleem en hun eigen persoonlijk gedrag.’     

Hoe kunnen we de natuur dichter bij de mensen brengen?
Micheline: ‘Door het centrum open te stellen. De Helix is de eerste zondagnamiddag van de maand open voor de bezoekers. Door aangename wandelingen te organiseren informeren en inspireren we de mensen om hun gedrag te veranderen.’    

Hoe is de biodiversiteit in België? Wat vind je erover?
Micheline: ‘Mensen willen graag bloemen of planten die ze op hun buitenlandse reis hebben gezien. Deze planten met sommige insecten worden dan geïmporteerd. Deze exotische soorten maken onze inheemse diversiteit stuk omdat de dieren van hier vernietigd worden. Als de natuur achteruit gaat, dan zal ook de biodiversiteit verslechteren. De mensen moeten leren samen leven met de natuur en dat is het grote probleem van de mens geworden.’

Wat is volgens jou de volgende stap om onze wereld te verbeteren?
Micheline: ‘Er zijn veel stappen nodig. Minder egoïstisch zijn. Eerlijk willen betalen voor wat je koopt. Een eerlijke prijs willen geven aan de mensen die het product gemaakt hebben. Veel minder voedsel weggooien, veel minder afval produceren. Veel minder verpakkingsmateriel produceren. Een andere manier van leven leiden, een beetje zoals veertig jaar geleden, maar dan niet volledig hetzelfde. We mogen de technologie en kennis houden, maar niet de overcomsumptie. Alles in de wereld gaat snel, te snel. De mensen vergeten dat we samen met andere mensen leven en dat vele handelingen ten koste zijn van andere mensen.’                    

Welke boodschap wil jij graag aan de mensen meegeven?
Micheline: ‘Leef met respect voor jouw omgeving en met respect voor jouw medemensen. Als niet egoïstisch bent, dan denk je ook aan de andere en kan je hen helpen.’

Geschreven door Erika Esteban

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
22 × 22 =


Close
Close