Manifest

Manifest van de ‘Giesbaergske Koleuren Gazette’

“Giesbaergske Koleuren Gazette” is een onafhankelijke, vrijwillige, multiculturele burgerbeweging in Geraardsbergen.

Hoe het allemaal begon …
Giesbaergske Koleuren Gazette is -ook door de gekozen naamgeving- een mengvorm van een Gazette en een magazine; daarom noemen we het ook graag een Magazette, een Gazette in magazinevorm. Giesbaergske Koleuren Gazette is gratis online leesbaar op koleurengazette.be. Giesbaergske Koleuren Gazette is ook op Facebook. Het project startte met de eerste editie die op 1 januari 2012 gepubliceerd werd op de website. Gedurende vier jaar werd er driemaandelijks een nieuw nummer van de gratis Gazette gepubliceerd, met vrij en onafhankelijk leesvoer. De redactiegroep bestond uit een tiental vrijwilligers om mee tekstbijdragen aan te brengen. Deze driemaandelijkse online krant steunt op twee pijlers: enerzijds wil de Gazette intercultureel werken door mensen uit alle culturen bij hen thuis, in onze Oost- Vlaamse provinciestad Geraardsbergen, te gaan interviewen en anderzijds wil de Gazette dieper ingaan op transitie in de samenleving op een positieve manier.
Een houding van ‘Niet weten’
Als vereniging werken we intercultureel door mensen uit alle culturen te gaan interviewen. Vanuit een houding van ‘niet weten’, zonder oordeel of verwachting mensen hun levensverhaal laten delen. Uit deze gesprekken trachten we nieuwe initiatieven te creëren die mensen van alle religies, culturen en leeftijden samen brengen en betrekken.
Erkennen wat is
Een ruimte geven en creëren in onze maatschappij aan levenswaarden zoals ‘tolerantie’, ‘respect’ , ‘verdraagzaamheid’ en ‘verbinding’. Dit doen we door eerst te ‘erkennen wat is’, en vanuit deze bewustwording overgaan tot sociaal engagement. ‘Hoe kan ik een helpend element zijn in onze maatschappij?’
Liefdevol handelen
De gazette is een forum, een kanaal en vaak ook een ontmoetingsplaats, waarin sociaal geëngageerde projecten gedeeld worden met de lezers, zodat mensen geïnspireerd worden of aangezet worden om zich in te zetten voor maatschappelijke thema’s en conflicten. Ieder op zijn manier en eigen mogelijkheden. De Gazette is geen vast gegeven en is telkens in beweging en surft op de golven van maatschappelijke behoeftes. Het wil inpikken op noden en aandacht geven aan wat leeft onder de mensen.Doorheen het jaar organiseren we verschillende activiteiten om interculturele dialoog mogelijk te maken:
 
Overgaan tot sociaal engagement:
 • Giesbaergske Koleuren Gazette: interviews en foto’s met onze ‘nieuwe buren
 • ‘De Wereldwijze redactie’: Deze redactiegroep maakt sinds 2015 ook deel uit van onze vrijwillige werking en is een lokaal integratie- en taalproject i.s.m NT2-studenten uit richtgraad 3 en 4 van het volwassenenonderwijs Kisp in Geraardsbergen. Gedurende enkele maanden wordt er gewerkt rond het ontstaan van een redactiegroep. De redactie staat ook open voor vrije studenten en stagiaires zodat ook (freelance) schrijvers, kunstenaars, geïnteresseerden zich kunnen engageren om teksten te schrijven in het Nederlands. Zo ontstaat een wekelijks ontmoetingsmoment tussen verschillende stadsgenoten en krijgen we elk jaar een multicultureel nieuw samengestelde redactiegroep.
 • Koleurenfestival en Koleurencafé (5de editie) i.s.m meerdere partners en organisaties
 • Gastvrijcafé i.s.m. vzw Orbit en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
 • Opstart migratiecoalitie: praattafels tussen Nederlandstalige en anderstalige stadsgenoten.
 • Auteurslezingen met gastsprekers uit de superdiverse samenleving zoals: Omar Ba, Bleri Lleshi, Warda El-Kaddhouri, Aya Sabi, Rachida Lamrabet, Alona Lyubayeva, enz.
 • Lezen in de lente (een initiatief van ’t Uilekot vzw)
 • Solidariteitsreis Griekenland en ondersteunen van de GrenTrance i.s.m vzw Climaxi
 • Solidariteitsreis Palestina -Israël i.s.m Broederlijk Delen en Pax Christi.
 • Nakba- stiltecirkel i.s.m. Broederlijk delen en Pax Christi.
 • Let’s talkactiviteiten: in de zomervakantie organiseren we regelmatig een interculturele picknick, yoga voor vrouwen, luistercirkel voor vrouwen,participeren we aan Geraardsbergse traditionele feesten zoals Processie van Plaisance, Dag van de Mattentaart, …
 • Buurtwerking: we fungeren als tussenpersoon zodat overleg met de integratiedienst mogelijk is met onze andersculturele inwoners over bezorgdheden, ideeën en projecten.
 • We onderschrijven de No-hate speech campagne
Bijzondere aandacht voor ecologie, duurzaamheid en mobiliteit:
 • We hebben ook bijzondere aandacht voor ecologie en duurzaamheid, met artikels en interviews over bv. Lets Geraardsbergen, natuurgebied De Rietbeemd, Climaxi, Oikos enz.
 • In dat luik past ook de even vrijwillige en onafhankelijke Fietscampagne ‘We Cycle this City’ van Giesbaergske Koleuren Gazette, die in de opeenvolgende edities gepubliceerd wordt. ‘Cycle’ duidt hier enerzijds op de ‘cycle’, de cyclus die is voor een verandering ten goede om onze samenleving weer leefbaarder te maken, en anderzijds op het Engelse woord voor ‘fietsen’, dat daarin beslist kan helpen.
 • Hierbij zetten we burgeracties op zoals Pic Nic the Streets, Park(ing) Day, Week van de mobiliteit, Autovrije zondag, Critical Mass Geraardsbergen, actieplan ‘Kunstplein’ en ‘Gezellig Geraardsbergen’, ontwerpen van een fietsvideo rond Fietsvriendelijk Geraardsbergen.
 • De volledige fietscampagne staat hier te kijk: http://www.giesbaergskekoleurengazette.be/fietscampagne.htm
 • Fietscampagne ‘Cycling the City‘ is ook op Facebook.
Close
Close